Prikazujemo 1–12 od 17 rezultata

Brojač opterećenja

Brojač opterećenja za osovinu i priključno vratilo, s 1 senzorom, s brojačem radnih sati sa brojačem sati

Brojač opterećenja

Brojač opterećenja za hidrauliku, s 1 senzorom, s brojačem radnih sati sa brojačem sati

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati za osovinu / priključno vratilo, s 1 senzorom

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati Brojač opterećenja, pomoću vibracija Agri Counter